VersaUV LEJ-640 hybrid printer

VersaUV LEJ-640 Accessories

CONSUMABLES

Model Description
 EUV4-CY  Multi-application ECO-UV4 Ink Cyan, 220cc
 EUV4-MG  Multi-application ECO-UV4 Ink Magenta, 220cc
 EUV4-YE  Multi-application ECO-UV4 Ink Yellow, 220cc
 EUV4-BK  Multi-application ECO-UV4 Ink Black, 220cc
 EUV4-WH  Multi-application ECO-UV4 Ink White, 220cc
 EUV4-GL  Multi-application ECO-UV4 Ink Gloss, 220cc
 EUV4-5CY  Multi-application ECO-UV4 Ink Cyan, 500cc
 EUV4-5MG  Multi-application ECO-UV4 Ink Magenta, 500cc
 EUV4-5YE  Multi-application ECO-UV4 Ink Yellow, 500cc
 EUV4-5BK  Multi-application ECO-UV4 Ink Black, 500cc
 EUV4-5GL  Multi-application ECO-UV4 Ink Gloss, 500cc
 EUVS-CY  Stretchable Eco-UVS Ink Cyan, 220cc
 EUVS-MG  Stretchable Eco-UVS Ink Magenta, 220cc
 EUVS-YE  Stretchable Eco-UVS Ink Yellow, 220cc
 EUVS-BK  Stretchable Eco-UVS Ink Black, 220cc
 EUVS-WH  Stretchable Eco-UVS Ink White, 220cc
 SL-CL  Cleaning liquid cartridge, 220cc, 1pc